FINANSOWANIE

Oferujemy swoje  wsparcie  w  procesie leasingowania maszyn  od momentu wyboru urządzenia po podpisanie umowy.

 

OFERTA LESINGOWA

Podaj dane, dzięki którym będziemy mogli przesłać ofertę leasingową: biuro@truck-experts.pl

* Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych firmę TRUCK-EXPERTS.PL. z siedzibą w Warszawie., ul. Kresowa 9A, 04-206 Warszawa; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie. XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS0000469679; NIP 701-03-85-100; Kapitał zakładowy 5 000,00 PLN; Kapitał wpłacony 5 000,00 PLN, w celach marketingowych. Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że podanie danych jest dobrowolne, oraz przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. 
*Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że podanie danych jest obowiązkowe w celu przygotowania elektronicznej propozycji leasingu na wybrane przeze mnie urządzenia oraz przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. 
*Niniejszy dokument nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 k.c. i jest jedynie zaproszeniem do negocjacji. Przedstawione warunki mają charakter wstępny i mogą podlegać dalszym negocjacjom. Ostateczne warunki zależą od oceny sytuacji finansowo – prawnej Leasingobiorcy oraz zaproponowanej struktury zabezpieczeń i zostaną uregulowane w umowie leasingu.